TEL. 07970 812050

Children's Competition 2019

Llangwm Literary Festival: 4th Children's Competition

RESULTS


WE LOOK FORWARD TO WELCOMING THE PRIZEWINNERS TO THE START OF THE FESTIVAL ON 9 AUGUST at 10 am AT THE SMALL MARQUEE OUTSIDE LLANGWM VILLAGE HALL

Age 12+
Emily Sky

Ages 8 - 11
1st Dylan Bowles - Milford Haven
2nd Seren Owen - Templeton
3rd Lily Stonehall - Castle High
Commended: Iestyn Richards - Templeton
Rosie Price - Gelli Aur
Seren Bowen - Castle High

Ages 4 - 7
1st Bethan Wensley - Cleddau Reach
2nd Erin Tilling - Cleddau Reach
3rd Sophie Moody - Waldo Williams


After the amazing number of high-quality entries for our 3rd writing and illustration competition, we will be trying something different in 2019. We are asking children to write and illustrate a poem about a Welsh Dragon. This might be based on a Welsh legend, a folk story or an original idea. This might be a suitable St David's Day activity.

Any type of poem will be accepted eg Haiku, limerick, sonnets, rhyming or non-rhyming verse.
It should have an illustrated border made of any medium eg paint, crayon, pastels, decoupage or any other craft medium. Entries must be HAND WRITTEN in any language and be no larger than A3 size.

There will be two prizes in each of the three age categories:
4 -7 years
8 - 11 years
12 - 16 years

We hope to be able to display the winning entries at the Festival, and, as in previous years, there will be a prize giving ceremony at the Festival Opening on Friday 9th August 2019 where the winners will collect their prizes.

Entries can be sent at any time to Woodcote, 18 the Gail, Llangwm, Haverfordwest. SA62 4HJ, but the last date for submission is Friday June 14th 2019.

For the first time we are now able to offer support in the classroom for the poetry composition element. If help is needed please contact Penny Reed directly reedpenny@hotmail.com


GWYL LENYDDOL LLANGWM-CYSTADLEUAETH Y PLANT
Mae'r Wyl uchod yn rhedeg o Ddydd Gwener Awst 9fed hyd at Ddydd Sul Awst 11fed.
Ar ol cymaint o ymgeiswyr gwych yn ein cystadeuaeth ysgrifennu eleni rydym am geisio rhywbeth gwahanol ar gyfer 2019. Rydym yn gofyn i'r plant ysgrifennu a darlunio barddoniaeth am y "Ddraig Goch". Gall y gwaith fod yn seiliedig ar chwedl Gymreig, stori werin neu syniad hollol wreiddiol. Gall hwn fod yn weithgaredd ar gyfer Dydd Gwyl Dewi.
Derbynnir unrhyw fath o farddoniaeth - Haiku, limeric, soned , gwaith yn odli neu yn rhydd. Dylai'r gwaith gael ffin ddarluniol wedi ei greu mewn unrhyw gyfrwng- paent, creon, pastel, decoupage ac yn y blaen.
Mae'n rhaid i'r gwaith fod wedi ei YSGRIFENNU GYDA LLAW a dim mwy na A3 mewn maint.
Dim gwaith cyfrifiadur na lawrlwytho, os gwelwch yn dda.
Bydd dau wobr yn y tri category isod.
4-7 oed
8-11 oed
12-16 oed
Gobeithiwn arddangos gwaith y buddugwyr yn ystod yr Wyl a bydd, fel yn y gorfennol,seremoni wobrwyo yn ystod agoriad yr Wyl ar Ddydd Gwener Awst 9fed. Bydd cyfle i'r buddugwyr dderbyn eu gwobr a darllen eu gwaith i'r gynulleidfa.
Anfonwch y ceisiadau i'r cyfeiriad uchod unrhyw amser ond bydd y gystadleuaeth yn cloi ar Ddydd Gwener Mehefin 14 2019: 18 the Gail, Llangwm, Haverfordwest. SA62 4HJ
Am y tro cyntaf rydym yn gallu cynnig cymorth yn y dosbarth gyda'r gwaith ysgrifenedig. Cysylltwch yn uniongyrchol a Penny Reed reedpenny@hotmail.com

Competition